የእናት ሀገር ጥሪ

ነቃ በሉ ልጆች ምንድነው ዝምታው

ቀስቅስ ወንድምህን ወቤ ወቤ በለው

ከሰሜን አማራ ከኦሮሚያ ቄሮ

እየተጣራ ነው በአንድነት አብሮ

ቡሾ ቤቶ ጩሎ እያለ ሲጣራ

ፋኖ ከቄሮ ጋር አብሮ እያቅራራ

አለሁኝ በልና ተነስ ተቀላቀል ከትግሉ ጎራ

ከፋ፡ ሸካ፡ ማጂ፡ በንች፡ ደቡብ መልስ ስጡ ድምጻችሁ ይሰማ

ዝምታ አያዋጣም እናት ሀገር ታማ

የምች መድሀኒት ካለ ከጓሮአችሁ

ፈጥናቹ ድረሱ መድሀኒት ይዛችሁ

እየታመሰች ነው እናት ኢትዮጵያ

በገዛ ልጆቹዋ በወጡት ከሷ ጉያ

ምን ዓይንት ዘመን ነው የዘመን እላቂ

በደሉ የከፋ ግፉም አሰቃቂ

እስት ለደቂቃ ቆማቹሁ አስቡ

ማየት ተስኖኛል ግራ ስትጋቡ

መሬቱ ጠቦ ነው ወይስ ሀብቴ አንሷች ሁ

ተስማምቶ ለመኖር ዛሬ ያቃታች ሁ

ከውጭም ከውስጥም በቃኝ አታምሱኝ

እባካች ሁ ልጆቼ ሰከን በሉልኝ

በህብረት ተነሱ ድምፄን አሰሙልኝ

በአንድነት ቁሙና ከጥፋት ታደጉኝ

ጎኔ መሬት ነክቶ እንቅልፍ እንድተኛ

ልቦና ይስጣችሁ የላይኛው ዳኛ

ሲባል ሰማ ነበር የውለደ አልፀደቀ

በኔም ላይ ደረሰ በናንተ መናቆር ሰውነቴ አለቀ

በሰላም በፍቅር ኑሩ ባንድነት

የተሰደዳቹ ግቡና አገር ቤት

ልጆቼ በሙሉ አደራ የምላች ሁ

ተባብራችሁ ኑሩ እንደ አባቶቻች ሁ

ነፋስ ሳታስገቡ በመካከላችሁ

ሆኜ እንድቀጥል የአፍሪካ ተምሳሌት የነጻነት ጮራ

ቃኪዳን ግቡልኝ ከእንግዲህ አደራ

ታፊሬ እንድኖር በናንተ እንድኮራ

ከፋንታዬ መኮ